Author - azarmig

جعبه تمام‌در با قفل

نمایش قالب جعبه
 • null

  اسباب بازی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  الکترونیک و فن‌آوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  ابزار و قطعات

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  تمام صنایع

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع غذایی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  خانگی، لوازم منزل و دکوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  کادویی و سمپلینگ

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع دارویی و آرایشی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

کاربرد در صنعت

این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

Read more...

جعبه قفلی دو در با پنجره و آویز

نمایش قالب جعبه
 • null

  اسباب بازی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  الکترونیک و فن‌آوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  ابزار و قطعات

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  تمام صنایع

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع غذایی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  خانگی، لوازم منزل و دکوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  کادویی و سمپلینگ

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع دارویی و آرایشی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

کاربرد در صنعت

این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

Read more...

جعبه قفلی دو در استاندارد

نمایش قالب جعبه
 • null

  اسباب بازی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  الکترونیک و فن‌آوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  ابزار و قطعات

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  تمام صنایع

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع غذایی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  خانگی، لوازم منزل و دکوری

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  کادویی و سمپلینگ

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

 • null

  صنایع دارویی و آرایشی

  مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

کاربرد در صنعت

این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

Read more...

کارتن مادر با درب نیمه باز

نمایش قالب جعبه
  • null

   صنایع بلور و شیشه

   مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

  • null

   تمام صنایع

   مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

  کاربرد در صنعت

  این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

  اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

  طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

  اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

  Read more...

  کارتن با مقسم سه تایی

  نمایش قالب جعبه
   • null

    صنایع بلور و شیشه

    مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

   • null

    تمام صنایع

    مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

   کاربرد در صنعت

   این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

   اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

   طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

   اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

   Read more...

   کارتن با مقسم شش تایی

   نمایش قالب جعبه
    • null

     صنایع بلور و شیشه

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     تمام صنایع

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    کاربرد در صنعت

    این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

    اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

    طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

    اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

    Read more...

    کارتن مادر نیم‌در دسته‌دار

    نمایش قالب جعبه
    • null

     الکترونیک و فن‌آوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     تمام صنایع

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     کشاورزی و باغ‌داری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     صنایع گوشت، مرغ و ماهی

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     ابزار و قطعات

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    کاربرد در صنعت

    این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

    اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

    طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

    اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

    Read more...

    کارتن مادر تمام در

    • null

     اسباب بازی

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     الکترونیک و فن‌آوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     تمام صنایع

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     خانگی، لوازم منزل و دکوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     ابزار و قطعات

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     کادویی و سمپلینگ

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    کاربرد در صنعت

    این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

    اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

    طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

    اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

    Read more...

    کارتن مادر نیم در

    • null

     اسباب بازی

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     الکترونیک و فن‌آوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     تمام صنایع

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     خانگی، لوازم منزل و دکوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     ابزار و قطعات

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     کادویی و سمپلینگ

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    کاربرد در صنعت

    این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

    اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

    طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

    اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

    Read more...

    جعبه فانتزی مثلثی

    • null

     اسباب بازی

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     الکترونیک و فن‌آوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     خانگی، لوازم منزل و دکوری

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     ابزار و قطعات

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    • null

     کادویی و سمپلینگ

     مشاهده نمونه‌های دیگر این صنعت

    کاربرد در صنعت

    این محصول در این صنایع کاربرد دارد. سایر محصولات مرتبط با صنعت مورد نظر خود را از این بخش انتخاب و مشاهده فرمایید.

    اگر نام جعبه مورد نظر خود را نمیدانید، از این روش می‌توانید شکل جعبه را پیدا نمایید.

    طرح سوال، دریافت مشاوره، درخواست قیمت و ارسال سفارش

    اگر سوالی دارید و یا قصد سفارش این نوع بسته‌بندی را دارید با ما تماس بگیرید

    Read more...